brochure-v1

Onder de naam Het Leren Organiseren adviseert en traint Ben van der Hilst bestuurders, schoolleiders en teamleiders op het gebied van de school als lerende organisatie en op het terrein van vernieuwende onderwijslogistiek.

Tevens verricht hij wetenschappelijk onderzoek naar de samenhang tussen de (team)organisatiestructuur en het professioneel handelen van docenten.

Ook voor inspirerende voordrachten op de gebieden inclusief onderwijs, omgaan met verschillen en democratisch onderwijs kunt u bij Het Leren Organiseren terecht.

zelfdiscipline-brochure-1
zelfdiscipline-brochure-2
zelfdiscipline-brochure-3